Seksualiteit

Onderzoek

De vragenlijsten zijn anoniem. Op geen enkel moment worden er persoonsgegevens verzameld. Er zijn per vragenlijst een groot aantal vragen maar deze hoeven niet allemaal in één keer beantwoord te worden. Je kan dus op elk moment de invulling onderbreken en op een later tijdstip verder doen.

De vragenlijsten kunnen online ingevuld worden via onderstaande link:

Vragenlijst voor de man: klik hier

Vragenlijst voor de partner van de man: klik hier

Op heden is weinig onderzoek verricht naar de impact van prostaatkanker en de eventuele behandeling(en) op de beleving van seksualiteit en intimiteit, zowel bij de mannelijke patiënten als hun partner. Bovendien toont zowel onderzoek als onze praktijkervaring binnen de ziekenhuizen aan dat dit nog steeds een moeilijk bespreekbaar onderwerp is vanwege taboes en schaamte. Vandaar dat we via onze patiëntenvereniging willen meewerken aan een bevraging van mannen met prostaatkanker en hun partner. Het geplande onderzoek zal worden uitgevoerd door een interne werkgroep in samenwerking met Vives Hogeschool Brugge en de Stichting tegen Kanker. Door dit onderzoek hopen wij deze impact in kaart te kunnen brengen, net zoals de knelpunten die worden ervaren, de wensen van de betrokken patiënten en hun partners, en de ervaringen met eigen oplossingen. Bedoeling is dat de professionele gezondheidswerkers op basis van de verkregen resultaten uit de bevraging praktische tools zoals een website, een folder enz. zullen gaan ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden binnen de ziekenhuizen.

Wij vragen u daarom om bovenstaande vragenlijst in te vullen. Indien u een partner heeft, willen we u tevens vragen om de tweede vragenlijst door haar / hem te laten vervolledigen, en dat onafhankelijk van elkaar. Op die manier kunnen wij een zo volledig mogelijk beeld vormen van de impact van prostaatkanker op uw intieme beleving, seksueel functioneren en uw relatie. Alle gegevens worden strikt anoniem verwerkt. Dit houdt in dat de antwoorden niet meer naar uw persoonsgegevens kunnen terugleiden. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd naar uw leeftijd en tijd sinds de diagnose, maar dat is uitsluitend bedoeld om een beeld te vormen van de respondenten. Het onderzoek gebeurt volledig anoniem.

De vragenlijsten bevatten gesloten vragen: de antwoorden die voor u van toepassing zijn kan u aldus aanduiden door het bolletje naast het antwoord zwart te kleuren. Er kunnen soms meerdere antwoorden van toepassing zijn. Daarnaast zijn er ook open vragen waar u op de stippellijn uw antwoord kan formuleren.

Mocht u graag verdere toelichting krijgen, of andere vragen stellen, kan u steeds contact opnemen met Marjoke Van Coillie, seksuologe. 

marjoke.seksuologe@gmail.com

GSM: 0472 76 19 17

Alvast heel erg bedankt !

Met vriendelijke groet,

Marjoke